Právě probíhá akce 1000 Kč zpět z každých 2500 Kč. Přesvědčte se ve vašem košíku až do neděle 19. 8. 2018. Více zde.

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené online na eshopu

 1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy
  1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
  2. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu, případně i osobně. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
  3. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
  4. Vyčkejte prosím na odpověď našeho pracovníka a povrzení přijetí.
 2. Důsledky odstoupení od smlouvy
  1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu celou výši kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
  2. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo osobně doručte na nejbližší pobočku společnosti Sconto Nábytek s.r.o.
  4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.
 3. Dopravné v případě odstoupení od kupní smlouvy
  1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, můžete k vrácení zakoupeného zboží využít za úplatu smluvního přepravce společnosti Sconto Nábytek s.r.o. (doporučujeme zejména v případě křehkého nebo nedostatečně zabaleného zboží). Pokud máte zájem tuto službu využít, kontaktujte nás na infolinkách 257 893 893, 603 617 617 nebo na emailové adrese eshop@sconto.cz.
  2. Výše dopravného v případě využití přepravní služby Sconto Nábytek s.r.o. činí 12,- Kč za 1 km. Účtujeme obě cesty (od nejbližšího obchodního domu k Vám a od Vás zpět).

Vyplňte prosím elektronický formulář níže. Nebo si můžete formulář stáhnout, vytisknout, vyplnit a zaslat na naší adresu viz níže.
Formulář ke stažení je k dispozici v PDF zde a ve formátu DOCX zde.

Adresát

SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5

e-mail: info@sconto.cz
fax.: 257 893 412

 

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
uzavřené přes e-shop


Oznamuji, že tímto odstupuji od

kupní smlouvy číslo *
od nákupu tohoto zboží: *
Datum převzetí zboží *
(příklad: 19.8.2018)

Kontaktní údaje

Jméno a příjmení *
Ulice *
Město *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Částku za zboží požaduji:

zaslat stejným způsobem, jakým byla provedena počáteční transakce
jiným způsobem

Datum

19.8.2018


* povinné údaje