Domů / Nábytek na splátky bez navýšení

Nábytek na splátky bez navýšení

Dětské pokoje na splátky bez navýšení


Platí při nákupu na revolvingový úvěr od 2 000 Kčpři rozložení tohoto nákupu do 10, nebo 20 měsíčních splátek.
Při výši čerpání z revolvingového úvěru 9 999 Kč, výši splátky 1 000 Kč a době trvání splátkového programu 10 měsíců do 20. dne v měsíci, v němž je splatná poslední splátka, je roční úroková sazba 0,00 %, RPSN 0,0 %, celková částka splatná spotřebitelem 9 999 Kč.Příklad je vypočten za předpokladu, že čerpání se uskuteční 9. 8. 2023, úhrada první splátky je 20. 9. 2023 a datum splatnosti poslední splátky je 20. 6. 2024. V některýchpřípadechmůže dojít z důvodu zaokrouhlování splátek na celé Kč k nepatrným rozdílům ve výši poslední splátky. Konkrétní výše poslední splátky bude uvedena v měsíčním výpise. Hodnoty se vztahují pouze k čerpáníúvěru rozloženému do splátkového programu a nezohledňují další případné transakce a poplatky splácené standardním způsobem dle podmínek Vaší úvěrové smlouvy.

Ilustrativní výpočet dle zákona pro revolvingový úvěr: Výše úvěru 30 000 Kč,roční úroková sazba 26,28 %, RPSN 33,2 %, celkem zaplatíte 34 740 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky: 3 196 Kč, 3 141 Kč, 3 087 Kč, 3 032 Kč, 2 977 Kč, 2 922 Kč, 2 868 Kč, 2 813 Kč, 2 758 Kč, 2 703 Kč, 2 649 Kč, 2 594 Kč. Splátky a částka, kterou celkem zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za předpokladučerpání celé výše úvěruokamžitě,bezhotovostně, v plné výši, při nejvyšším poplatku, nejvyšší úrokové sazbě,při poskytnutí úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních splátkách se stejnou výší jistiny. Nabídka nezohledňuje další čerpáníúvěru ani využití doplňkových služeb. Nabídka platí přisplnění podmínek Home Credit a.s. a nevzniká jí nárok na poskytnutí splátkového programu čiúvěru. Každou žádost o čerpáníúvěru posuzujeme individuálně a může se od prezentované lišit.

Akce platí od 9. 8. 2023 do 29. 8. 2023.