Reklamační protokolReklamační protokol

Datum
25.4.2018
Číslo smlouvy*
Pobočka

Kontaktní údaje a adresa, na které se aktuálně zboží nachází

Jméno a příjmení*
Ulice
Město
PSČ
Telefon*
E-mail*

Údaje na kupní smlouvě

(Ponechte prázdné pokud se shoduje s adresou a údaji, kde se reklamované zboží nyní nachází)
Jméno a příjmení
Ulice
Město
PSČ

Předmět reklamace

Název zboží*
Popis závady*
Návrh na vyřešení*

Lhůta pro vyřízení

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná dnem: 26.4.2018
Reklamace bude vyřízena nejpozději dne 25.5.2018

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.


* povinné údaje