Domů / PŘI NÁKUPU NA SPLÁTKY 100% ÚROKU ZPĚT

PŘI NÁKUPU NA SPLÁTKY 100% ÚROKU ZPĚT

 
Platí při čerpání z revolvingového úvěru rozloženém do 11 měsíčních splátek.
Při výši čerpání z revolvingového úvěru 10 000 Kč, výši splátky 1 000 Kč a době trvání splátkového programu 11 měsíců do 20. dne v měsíci, v němž je splatná poslední splátka, je roční úroková sazba 18,93 %, RPSN 20,68
%, celková částka splatná spotřebitelem 11000 Kč. Příklad je vypočten za předpokladu, že čerpání se uskuteční
15. 8. 2020, úhrada první splátky je 20.9.2020 a datum splatnosti poslední splátky je 20.7.2021. V některých případech může dojít z důvodu zaokrouhlování splátek na celé Kč k nepatrným rozdílům ve výši poslední splátky. Konkrétní výše poslední splátky bude uvedena v měsíčním výpise. Hodnoty se vztahují pouze k čerpání úvěru rozloženému do splátkového programu a nezohledňují další případné transakce a poplatky splácené standardním  způsobem  dle  podmínek  Vaší  úvěrové  smlouvy.  Nabídka  platí   za   splnění   podmínek Home Credit a. s. Nabídkou nevzniká nárok na poskytnutí splátkového programu.
 
Pokud budete splácet všechny závazky vůči Home Credit, a.s. řádně a včas, máte po doplacení uvedeného splátkového programu nárok na vrácení 100% úroků, které jste zaplatili při splácení tohoto splátkového programu.
 
Ilustrativní výpočet dle zákona pro revolvingový úvěr Výše úvěru 30 000 Kč, roční úroková sazba 26,28 %, RPSN 35,08 %, celkem zaplatíte 34 980 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky 3 216 Kč, 3 161 Kč,3 107
Kč, 3 052 Kč, 2 997 Kč, 2 942 Kč, 2 888 Kč, 2 833 Kč, 2 778 Kč, 2 723 Kč, 2 669 Kč, 2 614 Kč. Splátky a částka,
kterou celkem zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za předpokladu čerpání celé výše úvěru okamžitě, bezhotovostně, v plné výši, při nejvyšším poplatku, nejvyšší úrokové sazbě, při poskytnutí úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních splátkách se stejnou výší jistiny, a to vždy do 20. dne v měsíci. Nabídka nezohledňuje další čerpání úvěru ani využití doplňkových služeb. Nabídkou nevzniká nárok na poskytnutí úvěru. Každou žádost o čerpání úvěru posuzujeme individuálně a může se od prezentované lišit.