Náš sortiment

Přístupnost a použitelnost stránek

  • Internetové stránky www.sconto.cz jsou navrženy a zpracovány s ohledem na maximální přístupnost obsahu.

  • Při tvorbě stránek v maximální míře přihlížíme k hlavním normám WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Stránky splňují podmínky pro zveřejňování informací dálkovým přístupem ve shodě s takzvanými pravidly WAI (Web Accessibility Initiative, Iniciativa pro bezbariérový přístup), akceptují doporučení Best Practice a metodické pokyny "Blind Friendly Web" (projektSjednocené organizace nevidomých a slabozrakých).

  • Obsah i jeho rozvržení na stránkách jsou vytvořeny strukturálním HTML 4.01 Transitional, samotná grafická úprava pak pomocí kaskádových stylů (CSS). Velikosti textů jsou definovány v relativních jednotkách a lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů.

  • Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami (formou alternativního obsahu).

  • Stránky jsou optimalizovány pro běžně používané Internetové prohlížeče – MSIE 5.5 a vyšší, Opera 7 a vyšší, Mozilla FireFox a Gecko, Netscape 6.0 a vyšší, rozlišení obrazovky minimálně 800x600 bodů (doporučené rozlišení 1024x768), hloubka barev HighColor, kódování písma Windows 1250 (font Arial).

  • Stránky umožňují tisk vybraných informací na tiskárnách.