Náš sortiment

Poučení o právu na odstoupení od
kupní smlouvy uzavřené on-line na
e-shopu SCONTO.CZ

 
Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
 2. Odstoupit od kupní smlouvy jsou oprávněny pouze fyzické osoby
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu, případně i osobně. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.
 5. Po odeslání formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy můžete vrátit zboží na Vámi zvolený obchodní dům. Při vrácení zboží se přihlaste na informacích obchodního domu.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu celou výši kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo osobně doručte na nejbližší pobočku společnosti Sconto Nábytek s.r.o.
 4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

Dopravné v případě odstoupení od kupní smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, můžete k vrácení zakoupeného zboží využít za úplatu smluvního přepravce společnosti Sconto Nábytek s.r.o. (doporučujeme zejména v případě křehkého nebo nedostatečně zabaleného zboží). Pokud máte zájem tuto službu využít, kontaktujte nás na infolinkách 257 893 893 nebo na emailové adrese info@sconto.cz Vyplňte prosím elektronický formulář níže. Nebo si můžete formulář stáhnout, vytisknout, vyplnit a zaslat na naší adresu viz níže.


Formulář ke stažení je k dispozici v PDF zde a ve formátu DOCX zde.

 

Adresát

SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5

e-mail: info@sconto.cz
fax.: 257 893 412

Formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop