Odstoupení od smlouvy

Domů / Odstoupení od smlouvy
 

Poučení o právu na odstoupení od
kupní smlouvy uzavřené on-line na
e-shopu SCONTO.CZ

 

Právo na odstoupení od kupní smlouvy

 1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
 2. Odstoupit od kupní smlouvy jsou oprávněny pouze fyzické osoby.
 3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu, případně i osobně. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
 4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu celou výši kupní smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
 2. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
 3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo osobně doručte na nejbližší pobočku společnosti Sconto Nábytek s.r.o.
 4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
 5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.
   

 

Adresát

SCONTO NÁBYTEK, s.r.o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5

e-mail: info@sconto.cz
fax.: 257 893 412
 

PDF formulář ke stažení zde.

 

Online formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop

  
Cookies Tyto stránky používají cookies. Setrváním na stránkách s tímto souhlasíte. Více informací