Ve čtvrtek 28.9.2023 budou naše obchodní domy zavřené.
Domů / Péče o nábytek

Péče o nábytek

Pravidla pro správné používání nábytku

 1. Nábytek používejte výhradně v uzavřených a zastřešených suchých prostorech. Chraňte ho před přímým slunečním světlem a atmosférickými vlivy. Vnitřní teplota vzduchu místnosti by měla být v rozmezí +15 až +30 ˚C s relativní vlhkostí v rozmezí 40-70 %. Nábytek by neměl být umístněný ve vzdálenosti menší než 1 m od aktivních zdrojů tepla. Nábytek nesmí být umístěný v místech, kde se během dne mění vlhkost vzduchu (kuchyně bez digestoře – příprava jídel, koupelna bez dostatečného odvětrávání apod.). Nábytek musí vždy stát na rovné ploše. Chraňte povrch nábytku před jakýmkoli mechanickým poškozením (mechanické zatěžování – rázy, nadměrný tlak, ostré a špičaté předměty atd.). Každý nový nábytek má svou specifickou vůni, která časem vymizí.
 2. Židle by neměly být ve vzdálenosti menší než půl metru od aktivních zdrojů tepla, například topných těles, sporáků, stejně jako v oblastech s vysokou vlhkostí (nad 80 %).
 3. Přípustné zatížení lepené nebo ohýbané židle je maximálně 110 kg.
 4. Sedací soupravy s funkcí rozkladu nejsou určeny a technologicky uzpůsobeny pro každodenní spaní!
 5. Montáž nábytku musí být provedena v souladu s pokyny a za použití vhodných montážních nástrojů. Montáž nábytku musí být prováděna na měkkém povrchu, bez prachu, písku a nečistot. V případě zjištění poškození některého z dílů před započetím samotné montáže nábytku, či při nalezení jiných nesrovnalostí, se zdržte montáže a bez prodlení tyto skutečnosti oznamte prodejci.
 6. Pokud sestavujete židle sešroubováním jednotlivých dílů, neutahujte šrouby nohou až „na doraz“. Ponechte šroubům nohou jistou vůli, židli postavte na rovném povrchu na její nohy a před konečným utažením všechny díly pečlivě srovnejte. Teprve poté šrouby pevně utáhněte. Pokud nábytek přesunujete, čiňte tak výhradně bez jeho jakéhokoliv zatížení! Poznámka:

  Stěhováním nábytku tahem po zemi hrozí jeho trvalé poškození, v některých případech i poškození podlahy. Pokud budete chtít s nábytkem pohybovat, uchopte jej za svislé prvky nábytku, tj. jeho strany (boky), nohy nebo tuhé konstrukční prvky, v dolní části nábytku. Při přesouvání je nezbytné nábytek mírně nazdvihnout tak, aby se žádnou částí při přesouvání nedotýkal podlahy, ani stěn místnosti. Rozhodně nelze nábytek chytit za jeho vodorovné díly (horní části, šuplíky, atd.), nebo přichycené polštáře, čalounění pohovky a křesla. Tyto součásti mohou být náchylné k poškození, většinou tvoří estetickou část nábytku a nejsou určeny k uchycení při stěhování.

 7. Při sestavování nábytku by měly být jednotlivé díly pečlivě srovnány (úhly, úhlopříčky, osy). Až po správném umístění hlavních částí je možné upravovat otvírání dvířek nábytku šrouby, které jsou umístěny v pantech nábytku.
 8. Pokud nastanou v důsledku běžného používání vůle u jednotlivých elementů nábytku, okamžitě je odstraňte dotažením příslušných částí a šroubů. Tyto vůle je v průběhu užívání nábytku nutné kontrolovat a případně je ihned odstranit dotažením.
 9. Nezatěžujte neúměrně váš nábytek. Neúměrné zatížení může způsobit jeho trvalé poškození. Zároveň je potřeba nábytek chránit před nepřiměřeným mechanickým namáháním, které může být způsobeno například: sezením na opěrkách hlavy a rukou, stoupáním si na okraje, používáním užitkových křesel v jiné poloze, než jaká vyplývá z jejich konstrukce a jejich obvyklého umístění, skákáním, nevhodnou činností zvířat apod.
 10. Při rozkládání sedací soupravy nebo pohovky, je důležité tuto operaci provádět před nábytkem - ve středu jeho šířky. Při rozkládání mimo osu může dojít k nevratnému poškození kování.
 11. Na židle, pohovky, sedací soupravy a lůžka nikdy nestoupejte, ani se na nich nehoupejte.
 12. Chcete-li zachovat barevnou stálost jednotlivých částí nábytku, nevystavujte nábytek delšímu přímému slunečnímu záření. UV záření může způsobit postupné změny v barvě dřevěných, dýhovaných, kožených i textilních částí nábytku. Části nábytku nijak nezakrývejte, může tím dojít ke vzniku tmavých skvrn pod předměty, které nábytek zakrývaly.
 13. Na vrchní části nábytku nikdy nepokládejte horké předměty (nádobí, žehličky). Nábytek chraňte před kontaktem s vlhkostí, rozpouštědly a jinými agresivními látkami (jako např. odlakovač, lak na vlasy) nebo jejich deriváty. Při kontaktu nábytku s těmito látkami může dojít k nevratnému poškození částí, které se projevuje změnou nebo zakalením barvy jednotlivých částí, případně změnou struktury materiálu.
 14. Vzhledem k povaze výrobních surovin a způsobu výroby (řemeslná ruční výroba) jsou u některých typů nábytku (např. ratan) možné odchylky od linearity, rozdílnost ve tvaru a velikosti mezi kopiemi stejného modelu, stejně jako ve výskytu přírodních dutin a výstupků na povrchu. Výskyt drobných prasklinek a nevypadavých suků nemůže v žádném případě oslabit pevnostní strukturu nábytku.
 15. Nábytek z přírodních materiálů, jako je ratan, bambus, masiv je vyráběn a barven speciálními technologiemi. V důsledku toho jsou možné změny zbarvení jednotlivých částí, zapříčiněné nestejnou výrobní procedurou. Další faktory, jako původ dřeva (rozmanitost půdy, vegetační podmínky) a odlišné množství suků přispívají k zvýraznění nekonzistence barevnosti i v rámci jedné série. V případě dřevěných dýh a masivu se mohou objevit přirozené odchylky v barvě těchto materiálů - v důsledku rozdílné savosti a nasycení, během výrobního procesu.
 16. Obložení prvky z ratanu má jen dekorativní účel, zejména pro lepší estetické cítění nábytku. Z důvodu jeho specifické jemné montáže (sešívání, lepení), byste měli být při čištění těchto dílů opatrní. Za tyto prvky nikdy netahejte a mechanicky je nanamáhejte.
 17. Nábytek ze dřeva (včetně masivního dřeva, bambusu a ratanu ) a přírodní dýhy zachovávají přírodní vlastnosti a struktury výchozího materiálu. Jednotlivé části mohou obsahovat drobné rozdíly ve zabarvení a struktuře dřeva nebo přírodní dýhy. Tyto rozdíly se mohou vyskytnout mezi jednotlivými prvky jednoho kusu nábytku, stejně jako mezi jednotlivými kopiemi nábytku. Tyto rozdíly potvrzují přírodní původ konečného výrobku, a zejména to, že každý kus nábytku je jedinečný a jediný svého druhu. Struktura povrchu nábytku na nás může působit také různým vizuálním dojmem, který zdůrazňuje hodnotu nábytku a ukazuje na přírodní původ použitých materiálů při výrobě. Je třeba zdůraznit, že dřevo i přírodní dýha vykazují rozdíly v odstínu, barvě a struktuře, ukazující na odlišné podmínky, které působily na strom v době jeho vegetačního růstu (viz bod 16).
 18. Kůže je přírodní materiál. Její specifičnost je zejména jedinečnost, někdy nerovná struktura, která tvoří její nenahraditelnou krásu. Menší skvrnky, jizvy, žíly, mateřská znaménka, drsnější části, vrásky, variace tloušťky, drsnosti povrchu, případně jeho zvlnění, a drobné rozdíly v barvě, jsou známkou přirozenosti a přírodního charakteru kůže.
 19. Pokud se na nábytku objeví vybledlé místo na kožených částech, nejedná se o závadu. Vznik míst odlišné barvy v důsledku vystavení nábytku běžnému slunečnímu záření, případně vyšší míře používání „oblíbeného místa“ na výrobku jsou normální.
 20. Kožené prvky typu „Bycast“ jsou tvořeny spodní vrstvou štípané kůže, která je laminována za tepla. Nejběžnějším typem je vysoce lesklý a jemný povrch. V mnoha případech dochází u tohoto povrchu k efektu „pull–up“ (efekt lokálního projasnění/patina, nebo nedokonalého vypnutí).
 21. Po vybalení koženého nábytku se mohou objevit v materiálu, tvořícím jeho čalounění, nechtěné faldy a přehyby, které jsou způsobeny balením nábytku. Tento typ nedokonalosti kožených částí se většinou běžným používáním odstraní. Proces narovnání kožených částí do správné polohy lze urychlit jejich občasným ručním natažením.
 22. Výměna výplně sedadel, loketních opěrek, polštářů, čalounění nábytku, nebo kožených částí musí být provedena tak, aby byl zachován původní tvar a struktura nábytku a smí jí provádět pouze osoba k tomu odborně způsobilá.
 23. Při běžném použití měkkých částí čalouněného nábytku (sedáky, opěrákové područky) může postupem času dojít k běžnému opotřebení (většímu vyleštění a ohlazení plochy čalounění, zvlnění potahu, tvorbě záhybů, pocitovému změknutí). Jedná se o normální jev, v důsledku běžného používání, hmotnosti a tělesné teploty lidí, kteří nábytek používají.
 24. Jednotlivé kusy nábytku vyrobené v různých výrobních šaržích se mohou odlišovat v odstínech kožených částí nebo potahové látky, stejně tak v barvách dekoru u nábytku z plošných materiálů nebo masivního dřeva.
 25. Některé látky, které jsou nekvalitní - jsou vyrobeny nekvalitním nebo výrazným barvením (např. riflovina), mohou způsobit nevratné obarvení čalounění nábytku.
 26. Matrace se nesmí při přepravě přehýbat ani rolovat. Matrace nelze z hygienických důvodů měnit. Nejvhodnější podklad matrace je lamelový rošt s odstupem lamel cca 3cm. Matrace nechte každý den větrat. Přípustné rozměrové tolerance: matrace: šířka a délka +/-20 mm; výška +/- 10mm (ČSN EN 1334); čalouněný nábytek s pevným čalouněním: celková výška +/-10mm; výška polštářů +/- 3%; pravoúhlost čtvercových a obdélníkových ploch +/- 1% (ČSN 91 0015).

Pravidla pro správné čištění a údržbu nábytku

 1. Nábytek by měl být čištěn vysáváním nejméně 1x za týden. Otírat ho lze mírně vlhkým měkkým flanelovým hadříkem. Nezbytné je však jeho bezprostřední osušení měkkým, suchým hadříkem. Pokud nedojde k dokonalému vysušení nábytku, může dojít k jeho nevratnému poškození. Častější důkladné čištění může vést k zesvětlení barvy, nebo dokonce poškození materiálu, ze kterého je nábytek vyroben.
 2. Dlouhou životnost nábytku zajistíte tím, že budete z nábytku pravidelně stírat prach. Nábytek by také neměl přijít do kontaktu s lidským potem, kosmetickými přípravky, zbytky stravy a ostatními nečistotami vzešlými z činnosti domácnosti.
 3. Případné skvrny a nečistoty by měly být okamžitě odstraněny měkkým čistým flanelovým hadříkem namočeným ve vlažné vodě bez vynaložení většího tlaku. Nezbytné je bezprostředně po namočení místo krouživým pohybem osušit měkkým a suchým hadříkem.
 4. Jakékoliv čištění čalounění je potřeba provádět s rozmyslem. Doporučujeme nejprve vyčistit malý kousek (nejlépe v zadní „neviditelné“ části nábytku). Tím vyzkoušíte, jak se případně po čištění změní barva nebo struktura čalounění.
 5. Pro čištění potahové látky v žádném případě nepoužívejte chemické látky, jako rozpouštědla, ředidla, benzín a alkohol. Nepoužívejte: pasty, vosky, spreje, silné detergenty, rozpouštědla a čisticí prostředky, ve kterých jsou rozpouštědla obsažena.
 6. Kožené části jsou během zpracování v koželužně speciálně upraveny tak, aby byla co nejdéle zachována jejich jemnost a pružnost. Kožené části nábytku tedy nevyžadují zvláštní péči.
 7. Kožené části by měly být udržovány v čistotě. Tyto části je potřeba ochraňovat zejména proti prachu. Na čištění tohoto jemného prachu se doporučuje používat čisticí váleček na textil, nebo jemný hadřík.
 8. Skvrny a nečistoty by měly být z kožených nebo textilních částí odstraněny okamžitě bez zbytečného prodlení měkkým bavlněným hadříkem navlhčeným vlažnou vodou.
 9. Odborné čištění (za použití speciálních čisticích prostředků) a údržba koženého nábytku se doporučuje v intervalu alespoň 1x ročně.
 10. Údržba nábytku za použití volně prodejných přípravků pro čištění koženého nábytku je pouze na vlastní zodpovědnost kupujícího.
 11. Je nepřípustné používat pro čištění nábytku látky, které obsahují silikony, vosky a abraziva. Použití chemikálií pro údržbu nábytku může způsobit nevratné strukturální změny použitých materiálů.
 12. Pro běžné čištění nábytku bez starostí, doporučujeme použití výhradně nabídky čisticích prostředků dostupných na našich prodejnách.
 13. Pozn.: Pravidla pro správné používání, čištění a údržbu nábytku jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.