Domů / Zákaznický servis - Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené on-line na e-shopu SCONTO.CZ

Právo na odstoupní od kupní smlouvy

  1. Od kupní smlouvy máte právo odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží.
  2. Odstoupit od kupní smlouvy jsou oprávněny pouze fyzické osoby (spotřebitelé).
  3. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat, a to prostřednictvím dopisu, faxu, e-mailu, případně i osobně. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, není to však Vaší povinností.
  4. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy daná zákonem, postačuje odeslat odstoupení od kupní smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

  1. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy, vrátíme Vám kupní cenu vráceného zboží včetně nákladů na dodání. Kupní cena se vrací až po vrácení zboží zpět k nám (nebo alespoň prokazatelném odeslání k nám).
  2. Pro vrácení platby použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce. Jiným způsobem lze vrátit jen tehdy, pokud s tím jako spotřebitel budete souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady
  3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašlete nebo osobně doručte na adresu provozovny prodávajícího, z níž Vám bylo zboží dodáno, pokud se obě strany nedohodneme jinak.
  4. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.
  5. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

Podmínky odstoupení od kupní smlouvy jsou podrobně popsané v čl. VI našich Všeobecných obchodních podmínek, s kterými se můžete seznámit zde.
 

Adresa
SCONTO Nábytek s.r.o.
Jeremiášova 947
155 00 Praha 5
e-mail: info@sconto.cz

PDF formulář ke stažení zde.

Online formulář pro oznámení o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes e-shop

Oznamuji, že tímto odstupuji od

Kontaktní údaje

Částku za zboží požaduji

Pobočka pro vrácení zboží