Domů / MAGAZÍN / BYDLÍME / Co do kterého odpadkového koše aneb Jak třídit odpad

Co do kterého odpadkového koše aneb Jak třídit odpad

11. 07. 2022, SCONTO Nábytek
Pokud chceme zanechat tuto planetu i pro další generace, recyklace a třídění odpadu by měly být naší každodenní samozřejmostí a rutinou. Přesto ale mnozí z nás mají stále problém určit, co do kterého odpadkového koše patří, a nevědí, jak správně separovat. Přinášíme vám tedy informace, jak třídit odpad a na co koš jaké barvy používat. V závěru naleznete také přehled v podobě infografiky, kterou si můžete stáhnout a vytisknout.
Přestože se do recyklování odpadu mnohým nechce, jde o činnost, která je pro životní prostředí více než důležitá. Díky ní sbíráme staré a odpadní produkty, které jsou zbytečné, a následně je využijeme a přeměníme na nové produkty. Šetříme tím přírodní zdroje, energii a posíláme méně odpadu na skládky a do spaloven, čímž se omezují škodlivé emise skleníkových plynů. Platí ale, že nestačí odpad jen třídit, je potřeba ho třídit správně. Jak na to?

Co patří do modrého koše

Do modrého koše určeného na papír můžeme separovat produkty jako časopisy, noviny, kancelářský papír (může se vyhazovat i se sponkami). Také sem patří papírové obaly a obálky, knihy bez vazby nebo krabice a kartony, které se v této „e-shopové éře“ v našich domácnostech objevují stále častěji.

Do tohoto koše v žádném případě neházejte uhlový, špinavý, mokrý nebo mastný papír, který již nelze použít na jiný, nový produkt. Nepatří sem ani použité plenky nebo hygienické potřeby a ve většině případů ani tetrapakové obaly (z mléka, džusu apod.), které si mnozí pletou s papírem. Tyto obaly patří do samostatného kontejneru (není-li na kontejneru uvedeno jinak).
Věděli jste, že?

Papír jde recyklovat opakovaně (cca 7krát) a dospěje-li do stadia, že už dál recyklovat nejde, lze ho kompostovat. Jedna tuna sběrového papíru zachrání před kácením kolem 17 stromů. Toto množství stromů je schopné ročně absorbovat až 113 kg oxidu uhličitého.

Co patří do žlutého koše

Nejvíce tvořeného odpadu pochází právě z plastů. Ty lze jednoduše a účinně separovat, ale je také potřeba vědět, co do tohoto koše patří a co ne.

Do žlutého odpadkového koše umístěte PET lahve (sešlápnuté), plastové obaly z potravin, pracích prostředků a kosmetiky, plastové a igelitové sáčky, plastové tašky nebo různé druhy kelímků. Do žlutého koše lze dát také pěnový polystyren.

Nesmí se sem házet mastný plast od jídla, znečištěný plast od motorových olejů, chemikálií a podobně, PVC, pryže. Je-li na kontejneru uvedena nálepka, lze sem třídit obaly od kartonových nápojů (Tetra Pak) a kovové obaly, v opačném případě do tohoto koše nepatří.
Věděli jste, že?

Plastové tašky byly nalezeny už i na nejhlouběji položeném místě světa, kterým je Mariánský příkop v Tichém oceánu. Výroba a spalování plastů produkuje ročně po celém světě cca 400 milionů tun CO2.

Co patří do oranžového koše

Do tohoto koše patří Tetra Pak, tedy sešlápnuté nápojové kartony (krabice od mléka, džusů, mléčných výrobků, rajského protlaku apod.).

Nepatří sem znečištěné obaly (stačí vypláchnout), obaly od chipsů, potravinových polotovarů, kávy, čaje apod.
Věděli jste, že?

Tetra Pak můžete většinou vyhodit do plastu nebo papíru v obcích, kde chybí kontejner na nápojové kartony. Třídění nápojových kartonů se v rámci obcí liší, je proto důležité všímat si oranžových nálepek, které značí možnost jejich vyhození do příslušného kontejneru. Pokud si nejste jistí, informujte se na obecním úřadě nebo ve firmě, která třídění zajišťuje.

Co patří do šedého koše

V mnoha městech a obcích už přibývají i šedé kontejnery na kovové odpady. Do těchto košů můžeme házet různé kovové (hliníkové) obaly, prázdné konzervy a plechovky, vyprázdněné tuby od potravin nebo kosmetiky, víčka od jogurtů a zavařeninových sklenic nebo alobal. Někdy se kovové obaly dají třídit do žlutého kontejneru nebo se dají zanést na sběrný dvůr.

Do koše neumisťujte kovové obaly znečištěné olejem, plechovky od barev a různých chemikálií, obaly od deodorantů ve spreji, železo a další barevné kovy.
Věděli jste, že?

Kovy lze recyklovat donekonečna. Recyklací jedné hliníkové plechovky se ušetří takové množství elektřiny, která je potřebná například pro tříhodinový chod počítače nebo TV.

Co patří do červeného koše

Červené popelnice jsou určeny pro elektroodpad, můžete sem ale vyhodit pouze baterie, zářivky, výbojky a drobnou elektroniku. V případě, že obec nemá samostatné červené kontejnery, můžete elektroodpad odevzdat u kteréhokoliv prodejce s elektronikou. Ten je povinen zpětně odebrat i staré spotřebiče, a pokud na ně nemá místo, poradit nejbližší místo odběru.

Co patří do zeleného a bílého koše

Zelený a bílý koš slouží na odpady ze skla. Můžete sem vyhodit barevné (do zelené) a mléčné (do bílé) skleněné lahve, nádoby nebo prázdné lahvičky od léků a kosmetiky, ale i tabulové sklo.

Nepatří sem porcelán ani keramika, TV obrazovky, žárovky či zářivky, zapékací mísy ani sklo kombinované s jiným materiálem (například drátové sklo). Do skla nepatří ani zrcadlo, jelikož obsahuje kov, díky kterému se v něm vidíme.
Věděli jste, že?

Sklo lze stejně jako kovy recyklovat donekonečna, přičemž to nijak neovlivňuje jeho vlastnosti a kvalitu. Roztavení odpadního skla vyžaduje o 40 % méně energie než jeho výroba z přírodních surovin. Recyklací jedné skleněné láhve můžete ušetřit tolik energie, kolik je potřeba zhruba na desetiminutový chod pračky.

Co patří do hnědého koše

Do hnědých odpadkových košů patří bioodpad. Jedná se o biologicky rozložitelný odpad, jako je například ovoce, zelenina, zbytky čaje a kávy nebo větve ze stromů (nařezané na menší části) a jiný zahradní odpad (například listí, květiny, tráva). Jde sem dát i ořechové a vajíčkové skořápky a popel ze dřeva.

Do těchto kontejnerů neházejte potraviny živočišného původu, kosti ani výkaly zvířat, olej, zbytky omáček, uhelný popel, pytlíky z vysavačů a jiný nerozložitelný odpad.
Věděli jste, že?

Nejlepší způsob, jak zpracovat bioodpad, je kompostování. Tak z něj vzniká humus, kterým můžete nahradit průmyslová hnojiva.

Ostatní odpad

Objemný, nebezpečný nebo zvlášť citlivý odpad nelze vyhazovat do odpadkových košů. Také elektronický odpad, použité předměty z domácnosti a jiná zařízení představují vážné biologické nebezpečí. Mohou uvolňovat toxické sloučeniny, které se dostávají do životního prostředí. Takový odpad by měl být předán při mobilním sběru organizovaném obcí nebo do přímo určených sběrných dvorů. Totéž platí pro objemný odpad, nábytek, stavební odpad, léky po expiraci a toxické látky. Staré léky můžete vrátit v sáčku do jakékoliv lékárny.

A dobrá rada na závěr: Pokud si nevíte rady s nějakým prázdným obalem, podívejte se na jeho etiketu. Na jeho obalu by měla být uvedena informace, jak s daným obsahem naložit.
Tip pro vás: Odpadkový koš na tříděný odpad

Pokud hledáte odpadkové koše do domácnosti, na výběr máte z různých typů a materiálů. Pro separování jsou ideální „dvojkoše“, ale i různé sady, které umožňují snadné třídění odpadu.

Čtěte také

Ukázat další články

Koberec do kuchyně: jaké jsou plusy i minusy této volby

Otázka položení koberce do kuchyně dělí společnost na dva tábory. Jeden na něj nedá dopustit, druhý by si koberec do kuchyně nepořídil za žádnou cenu. Abychom vám po…

Jak si poradit se strašidlem? Vyžeňte dětský strach z pokoje

Dětský pokoj má velký vliv na pohodu a vývoj dítěte. Měl by působit příjemně, hravě a bezpečně. Při zařizování je ale třeba zohlednit i fakt, že děti od narození boj…