Nízké splátky na cokoliv

Nízké splátky na cokoliv
Nabídka platí při nákupu na revolvingový úvěr v celkové hodnotě aspoň 2 000 Kč rozloženém do
splátkového programu.
Příklad splácení pro splátkový program nízké splátky: Při výši čerpání z revolvingového úvěru 12 499
Kč, výši splátky 499 Kč a době trvání splátkového programu 29 měsíců do 20. dne v měsíci, v němž je
splatná poslední splátka, je roční úroková sazba 12,19 %, RPSN 12,9 %, celkem zaplatíte 14 471 Kč.
Příklad je vypočten za předpokladu, že čerpání se uskuteční 24. 2. 2024, úhrada první splátky je 20. 3.
2024 a datum splatnosti poslední splátky je 20. 7. 2026. V některých případech může dojít z důvodu
zaokrouhlování splátek na celé Kč k nepatrným rozdílům ve výši poslední splátky. Konkrétní výše
poslední splátky bude uvedena v měsíčním výpise. Hodnoty se vztahují pouze k čerpání úvěru
rozloženému do splátkového programu a nezohledňují další případné transakce a poplatky splácené
standardním způsobem dle podmínek Vaší úvěrové smlouvy.
Ilustrativní výpočet dle zákona pro revolvingový úvěr: Výše úvěru 30 000 Kč, roční úroková sazba
26,28 %, RPSN 33,2 %, celkem zaplatíte 34 740 Kč. Jednotlivé po sobě jdoucí měsíční splátky: 3 196
Kč, 3 141 Kč, 3 087 Kč, 3 032 Kč, 2 977 Kč, 2 922 Kč, 2 868 Kč, 2 813 Kč, 2 758 Kč, 2 703 Kč, 2 649 Kč, 2
594 Kč.
Splátky a částka, kterou celkem zaplatíte, jsou matematicky zaokrouhleny. Uvedené hodnoty platí za
předpokladu čerpání celé výše úvěru okamžitě, bezhotovostně, v plné výši, při nejvyšším poplatku,
nejvyšší úrokové sazbě, při poskytnutí úvěru na období jednoho roku a splacení ve 12 měsíčních
splátkách se stejnou výší jistiny. Nabídka nezohledňuje další čerpání úvěru ani využití doplňkových
služeb. Nabídka platí při splnění podmínek Home Credit a.s. a nevzniká jí nárok na poskytnutí
splátkového programu či úvěru. Každou žádost o čerpání úvěru posuzujeme individuálně a může se
od prezentované lišit. Nabídka platí od 21. 2. 2024 do 19. 3. 2024.