Domů / MAGAZÍN / ZAŘIZUJEME / Je chybou jako první zařizovat místnosti, které jsou vidět. Proč je to ve feng shui naopak?

Je chybou jako první zařizovat místnosti, které jsou vidět. Proč je to ve feng shui naopak?

29. 05. 2023, SCONTO Nábytek
Feng shui vnáší harmonii do prostoru, který obýváme. Přestože jeho základy byly položeny již před tisíci lety, jeho principy v interiérech využíváme dodnes. Jak feng shui funguje a jak díky němu dokážeme provést velké změny nejen v bytě, ale i ve vlastním životě, nám povyprávěla lektorka a odborná konzultantka Zuzana Adam. V závěru článku najdete také infografiku o analýze feng shui v prostoru.

Na úvod nám prozraďte, je feng shui umění, nebo filozofie? Co to vlastně je?

Feng shui je umění o harmonii v prostoru. Jeho základy byly položeny před několika tisíci lety ve staré Číně. Mistři i učedníci tohoto umění po celé generace vnímavě pozorovali vzájemné ovlivňování prostoru a lidské bytosti. Všímali si, v jakém prostředí je člověk klidný a uvolněný, a co naopak vyvolává neklid, napětí. Dávali do přímé souvislosti instinkty, vlastní všem žijícím stvořením, jako jsou například reakce na ohrožení nebo pocit bezpečí, s podmínkami, které panovaly v jeho okolí. Vše shrnuli do souboru znalostí, které nazýváme feng shui.

V čem nám může feng shui pomoci?

Změna – to je to správné slovo, které pro mě vyjadřuje feng shui. Je jednou z mála věcí, nebo umění, které vám zvenčí může pomoci udělat změny uvnitř. Jakoukoliv proměnou v našem bytě můžeme odstartovat změny v našich životech. Určitě si vzpomenete na den, kdy jste se stěhovali do svého prvního bytu. Jak jste se cítili? A jak se v následujících měsících změnil váš život? Spousta žen intuitivně dělá feng shui celý život.

Pojí se s feng shui i nějaké mýty nebo předsudky?

Určitě, jako s každou věcí, teorií nebo něčím pro nás novým. I feng shui má mnoho svých mýtů. Jedním z nejrozšířenějším je například to, že bychom měli spát s hlavou na sever. Ale ono to není tak jednoduché. Jednak je každý z nás individuální osobnost, jednak i samotný prostor má svá specifika. V tomto konkrétním případě tedy hledáme nejvýhodnější a šťastné umístění postele pro daný prostor a obyvatele v něm.

Je dobré, když učení feng shui používáme již při projektování domu?

Je to nejideálnější stav, když feng shui neboli harmonii prostoru zohledňujeme již od prvních plánů domu. Od umístění na pozemku, naprojektování rozmístění pokojů – to vše s jasným důrazem na styl života a potřeby obyvatel, kteří v něm budou žít. Vyhneme se tak životním nepříjemnostem, dopadům na zdraví, které „nesprávně“ postavený dům na jeho obyvatelích zanechává.

Naneštěstí, lidé často konzultanty volají, až když je život dovede do situací, kdy chtějí zkusit už absolutně cokoliv, co by jim mohlo pomoci. Následné úpravy pak mohou být daleko náročnější a dražší. A mě jako konzultanta mrzí, že tyto věci se dějí třeba jen krátkou dobu po nastěhování do nového domova. Ale neříkejte si, že pokud již dům máte, vše je ztraceno. Není, vždy se dají najít řešení, která váš prostor pozvednou.

V bytech jsou ale naše možnosti ovlivnit dispozici nebo orientaci na rozdíl od rodinných domů mnohem více limitovány. Jak velká a náročná je to výzva?

Každý prostor je taková malá výzva, ale pokud jsou klienti (obyvatelé prostoru) otevření, mým základním heslem je, že se vše dá nějak řešit. Společně najdeme řešení, které je pro ně akceptovatelné v rámci jejich aktuální situace nebo rozpočtu. Udělat harmonický prostor nemusí vždy znamenat, že to musí stát hodně peněz.
 
Bohužel, novostavby jsou čím dále náročnější pro plnou harmonii života, protože trendy vedou k zajímavým půdorysům a vizuálům bytů. A ty jsou bohužel většinou v rozporu s harmonií života. Takže tam máme výzvu k úpravě daleko větší. Za mě je ale každý byt vhodný pro nějaký způsob života, pro nějakého člověka. Jen je dobré dát ty dva dohromady. A pokud tomu tak není, tak je čas udělat úpravy, aby si byt a jeho obyvatelé byli co nejblíže.

Umíte tedy pomocí feng shui přetvořit jakýkoliv, i ten nejproblémovější prostor?

Pracovat se dá na všem. Otázka ani není, jestli ho dokážeme přetvořit, ale jestli je pro toho daného člověka finančně efektivní problematický prostor přetvářet, nebo je vhodnější bytu či prostoru najít obyvatele, pro kterého bude ideální. Vždy je důležité, co majitel chce ve svém životě manifestovat. Ovlivnit dokážete vše – vztahy, finance, zdraví, úspěch… 

Když přejdeme k samotnému interiéru, jak funguje úvodní „analýza“ a následná harmonizace prostoru?

Jako první je potřeba si společně s majiteli popovídat o tom, co v životě chtějí, kam směřují. Jaké mají aktuální problémy a kde se jim daří. Nastavíme si i několik konkrétních kroků, které jsou zaměřeny na cíl majitelů. Pak následuje základní rozbor BaGua daného prostoru (určení jednotlivých oblastí) a jeho nepravidelností. Rozhodně jsou nutné první kroky, i když většina mých klientů je úspěšně zvládne dle mé knihy nebo přes fengshuiacademy.cz, takže je jen zkontrolujeme nebo doladíme. Dalším krokem je SOS harmonizace kritických míst, a to tak, aby nebyly nutné konstrukční zásahy, ale změny byly proveditelné ihned.
 
Když se v prostoru do praxe zavedou první doporučení, necháme je chvíli pracovat a pak se pouštíme do dalších kroků, případných návrhů menších nebo i větších rekonstrukcí. Všechny kroky se slaďují dle konkrétních astrotypů obyvatel, půdorysů prostoru a cílů klientů. 

Pojďme do praktické roviny, jaké jsou hlavní zásady feng shui?

Toto není jednoduchá otázka. Nebo možná je, ale zopakuji jen dříve zmíněné. Hlavní zásadou je vytvořit harmonické prostředí pro dané obyvatele prostoru v souladu s jejich životním cílem. Nemám moc ráda instantní rady, protože každý z nás je individuální osobnost a má svůj individuální život. A přesně s ohledem na to by měl být připravován i jeho prostor.
 
Ale kdybych měla říct to hlavní, tak nejzákladnějšími pilíři štěstí jsou vstupní dveře, postel a sporák. Každý pilíř má svůj jasný záměr – vstupní dveře nám symbolizují stabilitu života a bezpečí, sporák souvisí s našimi financemi a zdravím a postel symbolizuje v první řadě naše vztahy. Kdybych se měla zaměřit jen na některé věci, tak to rozhodně budou tyto tři. Správné umístění v prostoru a správný výběr mohou zajistit stabilní život, vyrovnané finance, pevné zdraví a zdravé vztahy. Zásad je několik, podrobněji se na ně můžete podívat i na našich webinářích.

Jako jeden z pilířů jste zmínila i sporák. Jak by měl být umístěn?

U sporáku je zásadní jeho umístění jak přímo v kuchyni, tak i z pohledu celkového půdorysu domu. Sporák je v symbolice něco, jako byl oheň v jeskyni pro naše předky. Je to tedy jakési srdce domu, o které bychom měli hodně pečovat. Proto by měl být také vždy čistý a funkční. Sporák je místo, kde se tvoří naše finance a zdraví. Ten, kdo moc nevaří, si tedy v životě ubírá tvorbu těchto věcí. Nebo si to minimálně vše ztěžuje – zbytečně. Takže pokud někdo nevaří, doporučila bych vyměnit rychlovarnou konvici za hrnec na sporák a vařit tam alespoň vodu na čaj a kafe. A tím sporák pěkně zahřát.

Feng shui poměrně hodně řeší i barevnost. Jaké zásady platí zde?

Každá barva má jinou energii a dodává do života něco jiného. Opět zde není možné říct, že toto je lepší než ono. Jednoduše, každá barva sleduje jiný cíl. Proto například nedoporučuji bezmyšlenkovitě následovat módní trendy. Ne vždy to musí souznít s vašimi cíli.
 
Ale abych uvedla pár příkladů, třeba modré chlapecké pokojíky budou ve většině případů dělat z dětí „uplakánky“, budou podporovat nespavost nebo časté buzení a mnohdy i prodlužovat noční pomočování. Moderní šedý interiér nás vede k přílišné disciplinovanosti, poslušnosti a ztrátě vlastní individuality. Podporuje workoholismus a tím nás dost přibližuje ke stavu vyhoření.

A co další barvy?

Například zelená bude v prostoru dodávat velice expanzivní energii a chuť k životu a tvoření. Oranžové odstíny podpoří schopnost projevit se v kolektivu a zvýší naše přirozené sebevědomí. Příliš hnědé nás může podpořit ve stagnaci a lenosti. Je to alchymie, s kterou je nádherné si hrát. Při skládání barev bychom ale měli vždy brát ohled na astrotyp člověka, který v prostoru žije. Protože například červená dostane některé lidi do agrese, a jiné bude naopak neuvěřitelně zklidňovat.

Na vaší stránce také píšete, že feng shui není jen o přesunutí nábytku a vymalování. Jakých jiných změn tedy můžeme dosáhnout?

Přesun nábytku a změna barev je to, co vidíme. Ale to nejdůležitější je vnitřní změna nás samotných. Změna našeho života. Splnění snů, které máme. Harmonické vztahy a to nejdůležitější – zdraví. Říká se, že pokud lékař v Číně léčil pacienta a i po třetí návštěvě se mu symptomy vrátily, dalším krokem byla léčba prostoru. Protože žádný způsob léčby těla nemohl vyléčit to, že se pacient vrátil do prostoru, který tuto disharmonii (tedy nemoc) plně podpořil.

Může být výsledkem feng shui i úplná výměna nábytku za jiný?

Může, ale nemusí. Stejně tak, jako když se stěhujete a necháte si nábytek původní, nebo si koupíte nový. Já osobně pracuji s klienty dle jejich finančních možností. Buď upravíme jejich byt s tím, co mají, nebo něco odstraníme, případně to zařídíme od nuly. Jsou ale situace, kdy je například jeden z pilířů našeho domova opravdu vysoce vhodné vyměnit. A to je například postel, resp. matraci. V případech, kdy se stěhujete, jste po rozchodu nebo rozvodu a chcete začít nový vztah, nebo po těžké a náročné nemoci, z které jste se vyléčili. Zde výměnu rozhodně doporučuji. 

To by nás zajímalo, proč je důležité po rozchodu nebo dlouhé nemoci změnit postel nebo matraci?

Naše tělo ze sebe v noci „odhazuje“ všechny emoce a nemoci. Můžeme si to představit tak, jako by z našeho těla a aury odpadávala maličká zrnka písku. A to všechno se noc co noc odkládá do matrace. Přesně z tohoto důvodu matrace energeticky čistíme. V případě dlouhé nemoci je ale čistění opravdu velice dlouhý proces, proto je daleko efektivnější nečistit, ale po tak velkém uzdravení si dopřát rovnou novou matraci. 
A co se týče rozchodu? Ve vztahu se dost zásadních momentů děje v ložnici. Jak šťastných, tak pak i těch ubrečených. A vztah se většinou nerozpadne za noc. Je to proces, který trvá déle. A my (vy i partner) jsme ze sebe každou noc odkládali všechny negativní emoce spojené s tím, že se rozchod blíží. Pokud už vztah skončil a my chceme začít žít opravdu nanovo, tak si náš nový vztah zaslouží nejen vyčištěnou matraci, ale rovnou novou. Začít na zelené louce, jak se říká. Jinak si na stejné posteli, jako s předcházejícím partnerem, do života přitáhnete to samé, jen v bleděmodrém. A to většinou nechceme.

Rozhoduje i velikost postele nebo materiál, z kterého je vyrobená?

V této otázce velikost a materiál postele a matrace nerozhoduje. Tyto principy se dějí stejně. Ale pro kvalitní spánek, energii v domě a zdraví je důležitý výběr postele a s tím spojené materiály, tvary a barvy. Tvar a barvu vybíráme opět na základě individuálního astrotypu toho, kdo na ní bude spát, případně dle korelací astrotypů partnerů, pokud se jedná o manželskou postel. To vše v kombinaci s umístěním v domě. V materiálech matrace mají rozhodně nejvyšší doporučení přírodní materiály. Ty jsou schopné vytvořit harmonii s naším tělem daleko lépe než syntetické.

Jaké minimální změny s velkým efektem umíme díky feng shui v interiéru provést?

Těch je opravdu milion. Každá změna, každý přesun nábytku přináší nové možnosti do našeho života. A pokud ho uděláme vědomě a s jasným záměrem, výsledky máme v životě obratem. To je to, co na feng shui opravdu miluji. Pokud víte jak, stačí posunout vázu a zítřejší schůzku máte v kapse.

To zní jako velice jednoduchý návod na šťastný život. Opravdu může obyčejná váza a její umístění ovlivnit pracovní úspěchy?

Ano, může. Zní to jednoduše, ale až tak jednoduché to není. Platí, že pokud víte, jak na to, zázraky jsou na denním pořádku. Ale podobně jako posunutí vázy může přinést úspěch, platí i opak. Za mne je pro náš západní život nejdůležitější si uvědomit, že to, kde bydlíme, jak bydlíme a čím se v našem prostoru obklopujeme, jasně souvisí s kvalitou života, který žijeme. S hojností, financemi, vztahy a zdravím.  A pokud budeme v prostoru dělat věci vědomě, tak se nám odmění. Feng shui je skvělá hra, kterou můžeme vědomě vést strategii k cílům našeho života.

S feng shui se často spojují i jistá pravidla o umisťování zrcadla nebo zrcadel v interiéru. Co platí v tomto případě?

Zrcadla jsou velice silné nápravy pro náš prostor. Je to jako skalpel. Pokud s ním pracujete přesně, dělá zázraky, pokud se ale netrefíte, je to problém. Proto doporučuji se zrcadly pracovat opatrně. Základním pravidlem, které platí bez výjimky, je, že zrcadlo v ložnici podle feng shui nesmí být – nebo minimálně by na něj nemělo být vidět z postele. Pak je nutné si uvědomit, co v zrcadle vidíte. To je v našem prostoru dvakrát. Pokud tam tedy vidíte mísu s ovocem, která symbolizuje hojnost, je to skvělé, ale pokud zobrazuje toaletu, už to přinese spíše problémy. Zde bych řekla, že raději méně než více. U každého zrcadla je vhodné se před jeho umístěním dobře zamyslet, jestli je opravdu potřeba.

Jaké největší chyby z pohledu feng shui lidé obvykle ve svých příbytcích dělají, když se je snaží zařídit?

Chybou je, když je prostor hodně přeplněný a nedovoluje volně proudit energii. Podobně jsou pak lidé zasekaní i v životě. Další chybou může být, že je prostor zařízen exkluzivně dle designového návrhu a trendy stylu, ale absolutně neodpovídá duši a směru života lidí, kteří tam žijí. Prostor a lidé jsou jako cizinci, co si překážejí.

Asi není malých a velkých chyb. I když nad tím přemýšlím, možná tou největší chybou je, že lidé se nezastaví a nepromyslí, jaký život chtějí žít, kam směřují, co chtějí a kdo jsou. Až dle toho lze postupně svůj prostor stavět a zařizovat.

Existují zvyklosti při zařizování, které považujeme za dobré nebo běžné, ale z hlediska feng shui jsou naprosto nevhodné?

V našich zemích je zvykem zařídit nejdříve místnosti, které jsou vidět. Ve smyslu, kam chodí návštěvy. Takže se nejdříve zařídí obývák, pak dětské pokojíky, pak něco, kde by se jedlo a až někdy nakonec ložnice, protože tam přece nikoho nevodíme. Ale tímto způsobem se ti, kteří rodinu a její rozpočet mají držet pevně v rukou, dostávají do energetického nedostatku, protože se dali na poslední místo. A tím si často přinášejí problémy do oblasti financí a zdraví, a mnohdy i vztahů.

V takových případech pak často vidíme, že se takto nedotažené prostory prodávají dříve, než v nich lidé našli své štěstí. U toho mne vždy bolí u srdce, protože by mnohdy stačilo málo. Dát sebe a živitele rodiny na první místo. Tak, jak to dělali naši předkové. Hospodář vždy dostal dostatek jídla a jako první. Protože na něm záviselo, jestli celá rodina bude mít co jíst i v dalších letech. Stejně tak měl i pevné a dobré místo ke spánku. Určitě bychom našli i mnohé jiné příklady. Ale stačí, když se zastavíme a v klidu budeme naslouchat sobě. Tam najdeme mnoho odpovědí.

Zřejmě i proto feng shui bere v potaz osobnost majitele, jeho životní styl, temperament i preference…

To by mělo být základním kamenem pro každou konzultaci. Protože dle astrotypů a aktuálního životního nastavení, zdravotní situace a cesty, kam člověk chce směřovat svůj život, by se měla odvíjet práce s prostorem. Každý z nás je jiný, i prostor by tomu tedy měl odpovídat.

Redakce Sconta moc děkuje za zajímavý – a věříme že pro naše čtenáře velmi obohacující – rozhovor.

Vizitka: Zuzana Adam

Lektorka a konzultantka Feng Shui se zaměřením na zhmotňování snů a Feng Shui Okamžiku. Je autorkou projektu Adam Feng Shui, online kurzu Feng Shui Academy, autorkou knih Osvoboďte se s Feng Shui I a II, sebekoučovacích karet Sám Sobě Mistrem, aplikace adamfengshui a mnoha dalších projektů. Prostřednictvím úprav interiéru obohacuje budoucnost svých klientů. A to tak, aby dokázali uskutečnit nejlepší možnou variantu svého osudu – naplněnou štěstím, možnostmi, zhmotněnými sny. Více na adamfengshui.cz.

Čtěte také

Ukázat další články

Mám boty. Hodně bot... Kam s nimi?

Botníky jsou nedílnou součástí předsíní. Bez nich by ve vstupních prostorách vznikl doslova chaos, protože obuv už není jen o nutnosti a pohodlnosti, ale je také sou…

Inspirujte se: 7 designů kuchyně

Kuchyně je doslova mikrosvět, který by měl být uspořádán podle vašich představ a jehož návrh i zařizování vyžadují svůj čas. Interiérový styl, který v kuchyni prefer…