Domů / MAGAZÍN / BYDLÍME / Chystáte se pronajmout si byt? Na co si dát pozor

Chystáte se pronajmout si byt? Na co si dát pozor

18. 05. 2020, SCONTO Nábytek
Česko je podle statistik Evropské unie jednou ze zemí s nadstandardním podílem obyvatel vlastnících svoje bydlení, ať už jde o přímé vlastnictví, nebo hypoteční úvěr. Svoje vlastní bydlení má bezmála 80 procent Čechů. Sentiment vlastnit nemovitost je u nás mimořádně rozvinutý. Jednou z možností, jak bydlet, je však také pronájem bytu. Na co si dát pozor, když si hledáte byt na pronájem?
Bydlení v pronajatém bytě si oblíbili hlavně studenti a mladí lidé, kteří ho vnímají jako dočasné řešení, ale také ti, kteří se nechtějí vázat na jedno místo, případně tak řeší dojíždění do zaměstnání. Pronájem bytu je také řešení pro lidi, kterým podmínky bank nedovolí dosáhnout na vlastní bydlení. Současná situace přeje investování do nemovitostí. Pokud hledáte byt na pronájem, pravděpodobně to bude nemovitost ve vlastnictví soukromé osoby. Z celkového bytového fondu u nás tvoří nájemní byty přibližně 22 % oproti Rakousku, kde činí 42 %. V západních zemích je přitom bydlení v nájemních bytech úplně běžné a je tomu přizpůsoben i trh s nájemními byty a startovacími byty pro mladé. Nájemní bydlení zde nemá žádné stigma.

IDEÁLNÍ PRONÁJEM

Jak vypadá atraktivní pronájem z pohledu nájemníka? Byt by měl být určitě čistý, v dobrém stavu, příjemně zařízený (ať už částečně, nebo úplně), v dobře dostupné lokalitě a za přijatelnou cenu. Někdo dává přednost kompletně zařízenému bytu, do kterého si doveze jen oblečení a hygienické potřeby. Jsou však lidé, kteří si dlouhodobý pronájem rádi zútulní vlastními kousky nábytku a v rámci interiérového designu přispějí vlastními nápady. Během hledání vhodného bytu je třeba se zaměřit na jeho stav – jestli se nachází v novostavbě, ve starším bytovém domě, je-li zrekonstruovaný. Potrápit vás mohou i podmínky pronajímatelů, kteří netolerují například kuřáky nebo nájemníky s domácími mazlíčky, i když některé podmínky nelze zahrnout do nájemní smlouvy.
Chystáte se pronajmout si byt? Na co si dát pozor

NÁJEMNÍ SMLOUVA JE ZÁKLAD

Nájem a podnájem bytu patří k chráněným vztahům a upravují ho zvláštní předpisy občanského zákoníku. Abyste se vyhnuli sporům a případným problémům, je důležité sepsat nájemní smlouvu. Měl by ji vypracovat profesionál čili právnická kancelář nebo realitní kancelář, která smlouvu přímo garantuje. To, jestli ji chcete uzavřít na dobu určitou, nebo neurčitou, záleží na vzájemné dohodě. Pokud hledáte dlouhodobý podnájem, smlouva na dobu neurčitou bude dobrým řešením. Pozor však na podmínky, za jakých je možné takovou smlouvu ukončit.
Chystáte se pronajmout si byt? Na co si dát pozor

Nájemní smlouva musí obsahovat v první řadě specifikaci smluvních stran, předmět a účel podnájmu, rozsah používání, výši nájemného a datum jeho splatnosti, výši zálohových plateb za energie a nákladů za poskytnuté služby, způsob placení, práva a povinnosti smluvních stran, jistotu (kauci) a dobu, na kterou se smlouva uzavírá. Ke smlouvě by měla být přiložena i kopie listu vlastníka, aby bylo jasné, o kterou nemovitost se jedná. Její přílohou jsou i protokoly o převzetí a předání bytu, kde se zapíše stav elektroměru, vodoměru, ale i poškození zdí a nábytku.

Novela občanského zákoníku z července 2020 přinesla mimo jiné i změny do oblasti nájemních vztahů. Nově je možné do smlouvy o nájmu bytu zahrnout také smluvní pokutu. I ta má ale své limity a pravidla.

VYPLATÍ SE VĚDĚT

Zařízení bytu

Většina nemovitostí se u nás předává zařízená, nájemci upřednostňují byty vybavené aspoň základními kusy nábytku (postel, skříň, sedačka, jídelní stůl a židle) a kuchyní s kuchyňskými spotřebiči. Například v Německu je trend opačný, většina nemovitostí je nezařízená a nábytek si lidé seženou jednoduše z druhé ruky.

Chystáte se pronajmout si byt? Na co si dát pozor

Rekonstrukce a zásahy do bytu

S majitelem bytu se můžete dohodnout i na vymalování některých místností nebo potřebné rekonstrukci koupelny. Rekonstrukce by měla být písemně oboustranně potvrzená. Můžete ji provést i na své náklady, ale nemáte právo od pronajímatele žádat kompenzaci ani v případě ukončení nájmu. Obecně platí, že úpravy bez souhlasu pronajímatele jsou prováděny na náklad nájemce a automaticky nevzniká nárok na jejich úhradu ze strany pronajímatele.

Zaplacení kauce

V nájemní smlouvě může být zakotvena kauce, která je pro pronajímatele jakousi zárukou během celé doby pronájmu. Maximální výši kauce stanovuje občanský zákoník. Pronajímatel po nájemci může požadovat kauci maximálně ve výši šestinásobku měsíčního nájemného.   Po skončení pronájmu se vrací, pokud zařízení nebylo poškozeno nebo nevznikly dluhy na nájemném.

Nedoplatky za energie

Náklady na užívání bytu nejvíce ovlivňují platby za teplou užitkovou vodu a topení. Nejčastějším způsobem platby za energie je hrazení měsíčních záloh a jejich vyúčtování jednou do roka, případně po ukončení nájmu. Pokud nechcete při ukončení nájmu doplácet, měli byste průběžně vyrovnat všechny případně vzniklé nedoplatky.

Zvíře v pronájmu

V nájemní smlouvě je třeba jasně vymezit, co můžete a nemůžete dělat. Můžete se setkat s majitelem nemovitosti, který si v ní stanoví požadavek, že si v bytě nepřeje zvíře. Toto ustanovení je ale neplatné. Nemohlo by to být ani důvodem pro výpověď, vyjma případů, kdy by zvíře prokazatelně způsobovalo škodu na vybavení bytu nebo nepřiměřeně obtěžovalo sousedy. Ale ani v tomto případě by nebylo tak snadné smlouvu vypovědět. Pokud tedy již v bytě bydlíte a zvíře si i bez souhlasu majitele pořídíte, nemůže vám jeho chov zakázat.


Právo na soukromí 

Pronajímatel do bytu nemůže vcházet kdykoliv se mu zachce, musí vám zajistit plné a nerušené užívání bytu. V nájemní smlouvě by mělo být ustanoveno, že smí do bytu vejít jen za účelem opravy nebo údržby. Podle současné legislativy má pronajímatel právo vstoupit do nájemního bytu, pokud k tomu má oprávněný důvod, a svou návštěvu by měl nájemci oznámit předem v přiměřené době, která není zákonem přesně stanovena. V mimořádné situaci, kdy hrozí poškození majetku a vybavení v bytě (např. z bytu vychází kouř a nájemce není doma), vlastník nemusí svůj vstup hlásit předem.

Ukončení nájmu

Jako nájemník máte právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu, odejít však nemůžete ze dne na den. Majitel nemovitosti by od vás mohl požadovat kompenzaci. Nejpozději v den ukončení nájmu musíte vystěhovat své osobní věci. Podepisuje se předávací protokol. Pokud byl byt poškozen, jste povinen uhradit škody na vlastní náklady. Nájemce odevzdá byt ve stavu, v jakém jej převzal, nehledě na opotřebení při běžném užívání a na vady, které je povinen odstranit pronajímatel.

Výpovědní lhůta

Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a druhé straně musí být doručena. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď byla doručena druhé straně. V případě výpovědi dané pronajímatelem nesmí být kratší než 3 měsíce. Pokud končí doba, na kterou se smlouva sjednala u nájemních smluv na dobu určitou, nepotřebujete od pronajímatele písemnou výpověď z nájmu. Smlouva zanikne datem, do kterého byla sjednána.
Teď když už víte na co vše si dát pozor při pronájmu bytu, můžou se vám hodit další tipy z našeho magazínu - jak zvládnout stěhování.


 

Čtěte také

Ukázat další články

Světloplachý hmyz milující vlhké prostředí? To je rybenka domácí

Rybenka domácí nekouše a není pro člověka nebezpečná. Je ale signálem, že doma máte vlhko. A vlhko jde ruku v ruce s tvorbou plísní, což už pro vaše zdraví znamená o…

Jak usušit květiny a naaranžovat je do kytic?

Květiny jsou dekorací, která si najde své místo v každé domácnosti. Jejich krásu si můžete užívat celoročně, stačí se naučit, jak květiny správně sušit a aranžovat d…